Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Kursy i szkolenia

UWAGA:

Uruchomienie kształcenia jest zależne od zawiązania się odpowiedniej grupy!

Z przyczyn niezależnych od organizatora może nastąpić zmiana terminu kształcenia!

Możliwość płatności w ratach!

Istnieje możliwość organizacji kształcenia na zlecenie klienta.

Każdy uczestnik po ukończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie MEN.

Należność za kształcenie należy dokonywać na konto: RCKU w Sosnowcu-Bank Śląski O/Sosnowiec   98 1050 1360 1000 0090 7749 0143

Osoby zainteresowane odbyciem kursu lub szkolenia, mogą zgłosić się do naszej szkoły i wypełnić odpowiednie dokumenty lub pobrać je ze strony, wypełnić i dostarczyć drogą mailową lub osobiście.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ

ZAPRASZAMY!

Oferta pozaszkolnych form kształcenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku wprowadza od 1 września 2012 roku nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu jako placówka publiczna prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej, instytucji pracy, pracodawców dla poniżej wymienionych zawodów:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej [symbol cyfrowy zawodu 341201]
 • Kwalifikacja Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej [SPO.01]
 • Opiekunka środowiskowa [symbol cyfrowy zawodu 341204]
 • Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych [SPO.05]
 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe podobnie jak kształcenie w szkole jest BEZPŁATNE!

Oferujemy również inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w oparciu o kształcenie z zakresu:

 • Medycyny
 • Psychologii
 • Terapii
 • Nauk społecznych
 
 

Jak działamy? Naszą dewizą jest profesjonalizm i skuteczność. Pracujemy w oparciu o autorskie programy i najnowsze rozwiązania. Stawiamy na jakość i praktyczne efekty, czego dowodem są stali klienci. Do każdego zlecenia podchodzimy twórczo i kompleksowo. Szczegółowe programy tworzymy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Istotą oferowanych przez ośrodek form kształcenia jest modelowanie zachowań, nabywanie nowej wiedzy oraz trening konkretnych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy. Stosujemy nowoczesne, dynamiczne oraz gwarantujące twórczą atmosferę pracy jak:

 • ćwiczenia i gry grupowe
 • zajęcia warsztatowe
 • studia przypadków i dyskusje
 • techniki integrujące, odprężające i energetyzujące
 • techniki twórczego myślenia (jak burza mózgów, technika skojarzeń)
 • praca z arkuszami roboczymi: kwestionariusze, testy, ankiety diagnostyczne
 • inne na życzenie klienta
 
 

Ponadto słuchacze uzyskają wiadomości i umiejętności w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach dydaktyczno-naukowych wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt. Zajęcia organizujemy pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej o dużym dorobku zawodowym, systematycznie doskonalącej swoje umiejętności zawodowe.

Uwaga! Na życzenie klienta organizujemy kształcenie o różnorodnej tematyce zaproponowanej przez zamawiającego. Po ukończonym kształceniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 19 marca 2019r (Dz.U. poz. 652). Zgłoszenia na wybraną formę kształcenia można dokonać wypełniając odpowiedni druk. Informacji udziela Dział Szkoleń: tel. 32/292-01-91 wew. 20 e-mail: rckukursy@rcku.nazwa.pl

Skip to content