Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Podolog

Kod zawodu: 323014
Cykl Kształcenia: 2 lata
       Kwalifikacja: FRK.05.Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych, współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj. stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej. Może asystować lekarzowi podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych.

 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 

 • przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;
 • organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywanie wybranych wycisków protetycznych, wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • profesjonalne komunikowanie się z pacjentem;
 • obsługa programów komputerowych umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznej rejestracji wizyt pacjentów.

 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 

 • gabinety stomatologiczne;
 • poradnie i kliniki dentystyczne;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach, w ttym w środowisku nauczania.
Skip to content