Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Światowy Dzień Pierwszej pomocy

W sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Jest to coroczne święto, przypadające zawsze na drugą sobotę września. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie.

Celem tego święta jest podniesienie świadomości jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz promowanie edukacji w tym zakresie wśród społeczności lokalnych. Istotną rolę odgrywa tutaj edukacja wśród młodego pokolenia, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

Musimy pamiętać, że pierwsza pomoc to nie tylko działania w razie wypadków i katastrof, ale również w naszym codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek np. tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych. W takim przypadku szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) znacznie zwiększa szanse na przeżycie do 40 – 60%. Już samo wezwanie karetki do osoby nieprzytomnej jest formą pomocy. Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia – w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Istotny jest także fakt, iż ciąży na nas wynikający z przepisów prawa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.

Nie musimy sami podejmować wszystkich działań. Jeśli jesteśmy w miejscu publicznym to zawsze możemy poprosić kogoś o pomoc. Warto pamiętać, że pierwsza pomoc może uratować ludzkie życie, dlatego nie bójmy się pomagać.

Skip to content